Anvendelse af de indsamlede oplysninger

De indsamlede oplysninger er i første omgang blevet anvendt til at undersøge hvilke ændringer, der sker i vores evne til at tænke og løse problemer, når vi bliver ældre, samt betydningen af alkoholindtag og uddannelse for disse ændringer.

 

På længere sigt vil data blive anvendt til at undersøge sociale, livsstils og helbredsfaktorers betydning for aldersrelaterede ændringer i problemløsning og tænkning. Dette vil blive gjort ved at anvende de oplysninger, som vi har fået gennem jeres besvarelse af spørgeskemaet til opfølgningsundersøgelsen, og ved at anvende oplysninger fra nationale sundhedsregistre.

 

Der er endnu ikke publiceret videnskabelige artikler med data, men vi har udarbejdet en folder med foreløbige resultater til deltagerne i projektet.

 

Download folderen her, eller find den under relevante artikler.

Afdeling for Miljø og Sundhed

Øster Farimagsgade 5A, bygn. 5, 1.sal

1353 København K