Hvem er blevet inviteret til at deltage i projektet?

Hvis du er blevet inviteret til at deltage i denne opfølgningsundersøgelse, skyldes det, at du i perioden 1968-1989 har været på session i Storkøbenhavn, Bornholm

eller et af de omkringliggende områder.


Forskningsprojektet er en opfølgningsundersøgelse baseret på en database, som blev etableret i 2004 i forbindelse med et tidligere projekt. Databasen omfatter information om 47.575 mænd, født i 1950-1961, som har været på session og i den forbindelse har gennemført en psykologisk test af tænkning og problemløsning.


Datatilsynet har godkendt, at databasens oplysninger om resultatet af den psykologiske test danner udgangspunktet for den aktuelle opfølgningsundersøgelse. Du og de øvrige inviterede deltagere er udvalgt blandt disse 47.575 mænd på basis af oplysninger fra nationale helbredsregistre.

 

Alle indhentede oplysninger vil udelukkende blive anvendt til forskning og vil blive behandlet strengt fortroligt. Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort på en sådan måde, at ingen enkeltperson vil kunne genkendes.

Afdeling for Miljø og Sundhed

Øster Farimagsgade 5A, bygn. 5, 1.sal

1353 København K