Børge Priens Prøve

I forbindelse med indkaldelsen af værnepligtige til session, skal de værnepligtige gennemføre Forsvarets egen intelligenstest, den såkaldte BPP. Det er denne test, vi på projekt LiKO-15 også benytter til at genteste deltagernes nuværende evne indenfor problemløsning og tænkning.


BPP - Børge Priens Prøve - blev skabt af cand.psych Børge Prien for over 50 år siden. Prøven tager 45 minutter at gennemføre, indeholder 78 spørgsmål og består af fire delprøver med spørgsmål om henholdsvis matricer, talrækker, ordrelationer og figurer. Spørgsmålene har varierende sværhedsgrad.


På grund af, at forhåndsviden om prøven ville gøre denne værdiløs, er opgaverne i testen forsøgt hemmeligholdt i hele BPP’ens levetid. Hvis du ønsker at læse mere om BPP og dens historie, findes der en artikel om emnet under relevante artikler.
 

Afdeling for Miljø og Sundhed

Øster Farimagsgade 5A, bygn. 5, 1.sal

1353 København K